23 września 2019 r. projekt „Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu” został uzgodniony do realizacji ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego.

Informacje o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020 znajdują się w zaktualizowanym załączniku nr 5b do KT, zamieszczonym w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami w zakładce Dokumenty regionalne.