13 września 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków