26 sierpnia 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków