6 sierpnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów