Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nastąpiła zmiana terminów naboru wniosków w ramach działań:

 – 1.2 Infrastruktura B + R, którego rozpoczęcie zaplanowano w październiku 2019 r.,

 – 5.5 Ochrona powietrza, którego rozpoczęcie zaplanowano we wrześniu 2019 r.,

 – 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, którego rozpoczęcie zaplanowano w październiku 2019 r.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.