Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.