4 lipca 2019r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1. Infrastruktura drogowa RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.