W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków  -> Nabór 5.5  pojawił się nowy komunikat dot. zmiany terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.