3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Południowego