Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe przeprowadzenie konkursu, którego rozpoczęcie zaplanowano na przełomie maja/czerwca 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 5 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.