W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono ogłoszenie o konkursie  w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych