13 maja 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna RPO WO 2014-2020.

Zaktualizowany wykaz znajduje się w zakładce Baza ekspertów oceniających projekty.