27 marca 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym,  w ramach naborów:

– RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/19,

– RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/19.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.