31 stycznia 2019 r. zakończono etap negocjacji projektu poddanego ponownej ocenie w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji projekt został oceniony pozytywnie pod kątem spełnienia kryterium negocjacyjnego i  został skierowany do kolejnego etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia.

 

Dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu wynosiło 6 640 700,08 PLN, w tym:

  • 5 973 116,48 PLN to środki EFS,
  • 667 583,60 PLN to środki Budżetu Państwa.

 

Lista zawierająca informacje o ocenionym projekcie znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.