Na posiedzeniu 04 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, nabór IV (28.05 – 08.06.2018 r.)

 

Archiwalne i aktualne wersje wzorów umów o dofinansowanie projektu znajduje się w ogłoszeniu o naborze, w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.