31 stycznia 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

 

Spośród 2 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji:

  • 1 został oceniony pozytywnie, tj. spełnił kryterium negocjacyjne i został przekazany do kolejnego etapu konkursu,
  • 1 został oceniony negatywnie, tj. nie spełnił kryterium negocjacyjnego.

 

Dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu wynosiło 440 800,00 PLN, w tym:

  • 394 400,00 PLN to środki EFS,
  • 46 400,00 PLN to środki Budżetu Państwa.

 

 

Lista projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.