28 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 279/2019 zatwierdził aktualizację Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020 dla subregionu brzeskiego.

Zaktualizowana lista ocenionych projektów znajduje się  w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.