Informujemy, że w ramach naboru trwającego od 18 stycznia do 25 stycznia 2019 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów