17 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów