14 grudnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014–2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.