11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.