11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 77/2018 zatwierdził  aktualizację Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020 RPO WO 2014-2020.

Zaktualizowana lista ocenionych projektów znajduje się  w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.