W związku z tym, że nie było możliwe ogłoszenie zaplanowanego w listopadzie 2018 r. konkursu w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 6 z dnia 31 lipca 2018 r., Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zrezygnowaniu z niniejszego naboru w roku 2018.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.