W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków -> Nabór 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie.