Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone do działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie oraz Regulamin znajdują się w zakładce Baza ekspertów oceniających projekty.