W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków  -> Nabór 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego  pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie.