Na posiedzeniu 22 października 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług zdrowotnych –  opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

 

Archiwalne i aktualne wersje wzorów umów o dofinansowanie projektu znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.