Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu  zakończyła się 11 października br.

Dokonaliśmy oceny merytorycznej 3 projektów. Wszystkie przekazano do kolejnego etapu konkursu, tj. negocjacji.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS tych projektów wynosi 5 843 909,99 PLN, w tym w ramach:

– profilaktyki raka szyjki macicy– 1 764 466,30 PLN – 1 wniosek,

– profilaktyki raka jelita grubego– 4 079 443,69 PLN – 2 wnioski.

Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 8 459 262,00 PLN, w tym w ramach:

– profilaktyki raka szyjki macicy– 3 773 175,00 PLN,

– profilaktyki raka jelita grubego– 4 686 087,00 PLN.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.