12 października 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym. Do negocjacji skierowano 18 projektów. Negocjacje wszystkich projektów zakończyły się pozytywnie.

Dofinansowanie ww. projektów wynosi 14 334 904,54 PLN z czego:

– 12 896 530,05 PLN to środki EFS,

– 1 438 374,49 PLN to środki Budżetu Państwa.

Lista projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.