Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe przeprowadzenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 6 z dnia 31 lipca 2018 r. w ramach działań:

– 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej;

– 5.5 Ochrona powietrza.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.