Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.