6 września 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.