Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania
7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w tym usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy zakończyła się 3 września br.

Przeprowadziliśmy ocenę merytoryczną 2 projektów, oba zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. negocjacji. Dofinansowanie projektów przekazanych do etapu negocjacji wynosi  907 478,10 PLN, w tym:

– 811 954,09 PLN stanowi dofinansowanie ze środków EFS,

– 95 524,01 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja w ramach konkursu wynosi: 4 463 165,00 PLN, w tym:

– 3 993 358,00 PLN pochodzi ze środków EFS,

– 469 807,00 PLN pochodzi ze środków Budżetu Państwa.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.