31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5866/2018 zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach I naboru do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (aktualizacja) znajduje się w zakładce
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.