Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.