Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego zakończył się 6 lipca br.

W dniach 29 czerwca – 06 lipca 2018 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu stanowi 5 843 909,99 PLN (alokacja EFS w ramach konkursu – 8 459 262,00 PLN), w tym w ramach:

– profilaktyki raka szyjki macicy – 1 764 466,30 PLN (alokacja EFS – 3 773 175,00 PLN) – 1 wniosek,

– profilaktyki raka jelita grubego – 4 079 443,69 PLN (alokacja EFS – 4 686 087,00 PLN) – 2 wnioski.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny tj. do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie projektu znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.