9 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5773/2018 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.