2 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów do poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów