9 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 5774/2018 zmienił zapisy Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów  na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Aktualna wersja Regulaminu oraz Wykaz zmian znajdują się w zakładce Baza ekspertów oceniających projekty.