4 lipca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do rozstrzygnięcia konkursu.

Informacje nt. projektu znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.