Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, jakie odbyło się 25.06.2018 r. podjęto uchwałę nr 5712/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020 (m.in. szkolenia i kursy, staże i praktyki zawodowe, dodatek relokacyjny, subsydiowane zatrudnienia).

Dokument zostanie włączony jako załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w momencie ogłoszenia II naboru wniosków dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i obowiązuje zarówno Wnioskodawców przygotowujących wnioski do tego konkursu oraz Beneficjentów, którzy będą realizowali projekty wybrane do dofinansowania w tym konkursie.

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020 (m.in. szkolenia i kursy, staże i praktyki zawodowe, dodatek relokacyjny, subsydiowane zatrudnienia).