11 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5638/2018 zatwierdził Listę ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.