W związku z planowanym na przełomie czerwca i lipca 2018 r. naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 4 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na lipiec 2018 r.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.