21 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zaktualizowane Wykazy kandydatów na ekspertów do działań: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 1.2 Infrastruktura B+R, 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki, 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja oraz poddziałań: 2.1.1 Nowe produkty i usługi, 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

„Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”