21 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych –  opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami RPO WO 2014-2020.

Spośród 19 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów to
16 432 323,25 PLN w tym dofinansowanie EFS: 14 841 239,44  PLN natomiast dofinansowanie BP: 1 591 083,81 PLN. Alokacja w konkursie wynosi 16 676 470,00  PLN,
w tym EFS: 15 000 000,00 PLN i BP: 1 676 470,00 PLN.

 

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.