21 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.