14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5468/2018 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (aktualizacja) znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.