14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego,  zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Jednocześnie, po rozstrzygnięciu konkursu dokonano zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.