11 maja 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do II naboru w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.