7 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie kursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.

Wszystkie projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

Informacja nt. projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.